01001110 01100101 01110110 01100101 01110010 00100000 01100111 01101111 01101110 01101110 01100001 00100000 01100111 01101001 01110110 01100101 00100000 01111001 01101111 01110101 00100000 01110101 01110000 00001010 01001110 01100101 01110110 01100101 01110010 00100000 01100111 01101111 01101110 01101110 01100001 00100000 01101100 01100101 01110100 00100000 01111001 01101111 01110101 00100000 01100100 01101111 01110111 01101110 00001010 01001110 01100101 01110110 01100101 01110010 00100000 01100111 01101111 01101110 01101110 01100001 00100000 01110010 01110101 01101110 00100000 01100001 01110010 01101111 01110101 01101110 01100100 00100000 01100001 01101110 01100100 00100000 01100100 01100101 01110011 01100101 01110010 01110100 00100000 01111001 01101111 01110101 00001010 01001110 01100101 01110110 01100101 01110010 00100000 01100111 01101111 01101110 01101110 01100001 00100000 01101101 01100001 01101011 01100101 00100000 01111001 01101111 01110101 00100000 01100011 01110010 01111001 00001010 01001110 01100101 01110110 01100101 01110010 00100000 01100111 01101111 01101110 01101110 01100001 00100000 01110011 01100001 01111001 00100000 01100111 01101111 01101111 01100100 01100010 01111001 01100101 00001010 01001110 01100101 01110110 01100101 01110010 00100000 01100111 01101111 01101110 01101110 01100001 00100000 01110100 01100101 01101100 01101100 00100000 01100001 00100000 01101100 01101001 01100101 00100000 01100001 01101110 01100100 00100000 01101000 01110101 01110010 01110100 00100000 01111001 01101111 01110101

X-tee versioonile 6 üleminek

Projekti lühikirjeldus:

X-tee teenused on Keskkonnaministeeriumi haldusala infosüsteemides üheks olulise tähtsusega komponentideks, mille kaudu saavad tarbijad (eelkõige teised riiklikud registrid) ajakohaseid andmeid. Seetõttu on äärmiselt oluline, et teenused toimiksid korrektselt ja oleksid pidevalt tarbijatele kättesaadavad.

Projekti käigus uuendati vananenud X-tee baastaristu komponente ja muudeti olemasolevaid teenuseid uutele X-tee versioon 6 nõuetele vastavaks, et tagada teenuste kättesaadavus.

 

Projekti eesmärk:

Keskkonnaministeeriumi haldusala infosüsteemide vastavusse viimine uue riiklikult kehtestatud regulatsiooniga, mis kohustab kõikidel X-tee osalistel üle minema X-tee versioonile 6.

 

Projekti tulemused

Projekt hõlmas endas järgmisi tegevusi :

  • Kahe riistvaralise allkirjastamisseade soetamist
  • Teenuste ümberkirjutamine X-tee versioon 6 spetsifikatsioonidele vastavalt
  • Teenuste testimine
  • Teenuste juurutamine

 

Järgmiste andmekogude/infosüsteemide teenuseid muudeti X-tee versioon 6 spetsifikatsioonidele vastavaks:

  • KALA (Kalanduse harrastuspüügi infosüsteem)
  • KLIS (Keskkonnalubade Infosüsteem)
  • METSAREGISTER (Metsaressursi arvestuse riiklik register)
  • KKR (Keskkonnaregister) – loodud on eraldi API

 

Projekti toetas EL regionaalarengu fond.
Toetuse summa: 40 000 €