01001011 01100101 01001101 01001001 01010100 00100000 01101111 01101110 00100000 01001001 01010100 00100000 01101011 01101111 01101101 01110000 01100101 01110100 01100101 01101110 01110100 01110011 01101001 01101011 01100101 01110011 01101011 01110101 01110011 00101100 00100000 01101101 01101001 01110011 00100000 01101001 01101110 01100110 01101111 01110100 01100101 01101000 01101110 01101111 01101100 01101111 01101111 01100111 01101001 01100001 00100000 01100101 01100110 01100101 01101011 01110100 01101001 01101001 01110110 01110011 01100101 00100000 01101010 01100001 00100000 01110010 01100101 01110011 01110011 01110101 01110010 01110011 01101001 01110011 11100100 11100100 01110011 01110100 01101100 01101001 01101011 01110101 00100000 01110010 01100001 01101011 01100101 01101110 01100100 01100001 01101101 01101001 01110011 01100101 00100000 01100001 01100010 01101001 01101100 00100000 01110100 01100001 01100111 01100001 01100010 00100000 01101010 11100100 01110100 01101011 01110101 01110011 01110101 01110101 01110100 01101100 01101001 01101011 01110101 00100000 01101110 01101001 01101110 01100111 00100000 01110100 11110101 01101000 01110101 01110011 01100001 00100000 01101011 01100101 01110011 01101011 01101011 01101111 01101110 01101110 01100001 01101011 01100001 01110011 01110101 01110100 01110101 01110011 01100101 00100000 01101110 01101001 01101110 01100111 00100000 01101011 01100101 01110011 01101011 01101011 01101111 01101110 01101110 01100001 00100000 01101010 01100001 00100000 01100101 01101100 01110101 01110010 01101001 01101011 01101011 01110101 01110011 01100101 00100000 01101011 01100001 01101001 01110100 01110011 01100101 00101110 

X-tee versioonile 6 üleminek

Projekti lühikirjeldus:

X-tee teenused on Keskkonnaministeeriumi haldusala infosüsteemides üheks olulise tähtsusega komponentideks, mille kaudu saavad tarbijad (eelkõige teised riiklikud registrid) ajakohaseid andmeid. Seetõttu on äärmiselt oluline, et teenused toimiksid korrektselt ja oleksid pidevalt tarbijatele kättesaadavad.

Projekti käigus uuendati vananenud X-tee baastaristu komponente ja muudeti olemasolevaid teenuseid uutele X-tee versioon 6 nõuetele vastavaks, et tagada teenuste kättesaadavus.

 

Projekti eesmärk:

Keskkonnaministeeriumi haldusala infosüsteemide vastavusse viimine uue riiklikult kehtestatud regulatsiooniga, mis kohustab kõikidel X-tee osalistel üle minema X-tee versioonile 6.

 

Projekti tulemused

Projekt hõlmas endas järgmisi tegevusi :

  • Kahe riistvaralise allkirjastamisseade soetamist
  • Teenuste ümberkirjutamine X-tee versioon 6 spetsifikatsioonidele vastavalt
  • Teenuste testimine
  • Teenuste juurutamine

 

Järgmiste andmekogude/infosüsteemide teenuseid muudeti X-tee versioon 6 spetsifikatsioonidele vastavaks:

  • KALA (Kalanduse harrastuspüügi infosüsteem)
  • KLIS (Keskkonnalubade Infosüsteem)
  • METSAREGISTER (Metsaressursi arvestuse riiklik register)
  • KKR (Keskkonnaregister) – loodud on eraldi API

 

Projekti toetas EL regionaalarengu fond.
Toetuse summa: 40 000 €