01001011 01100101 01001101 01001001 01010100 00100000 01101111 01101110 00100000 01001001 01010100 00100000 01101011 01101111 01101101 01110000 01100101 01110100 01100101 01101110 01110100 01110011 01101001 01101011 01100101 01110011 01101011 01110101 01110011 00101100 00100000 01101101 01101001 01110011 00100000 01101001 01101110 01100110 01101111 01110100 01100101 01101000 01101110 01101111 01101100 01101111 01101111 01100111 01101001 01100001 00100000 01100101 01100110 01100101 01101011 01110100 01101001 01101001 01110110 01110011 01100101 00100000 01101010 01100001 00100000 01110010 01100101 01110011 01110011 01110101 01110010 01110011 01101001 01110011 11100100 11100100 01110011 01110100 01101100 01101001 01101011 01110101 00100000 01110010 01100001 01101011 01100101 01101110 01100100 01100001 01101101 01101001 01110011 01100101 00100000 01100001 01100010 01101001 01101100 00100000 01110100 01100001 01100111 01100001 01100010 00100000 01101010 11100100 01110100 01101011 01110101 01110011 01110101 01110101 01110100 01101100 01101001 01101011 01110101 00100000 01101110 01101001 01101110 01100111 00100000 01110100 11110101 01101000 01110101 01110011 01100001 00100000 01101011 01100101 01110011 01101011 01101011 01101111 01101110 01101110 01100001 01101011 01100001 01110011 01110101 01110100 01110101 01110011 01100101 00100000 01101110 01101001 01101110 01100111 00100000 01101011 01100101 01110011 01101011 01101011 01101111 01101110 01101110 01100001 00100000 01101010 01100001 00100000 01100101 01101100 01110101 01110010 01101001 01101011 01101011 01110101 01110011 01100101 00100000 01101011 01100001 01101001 01110100 01110011 01100101 00101110 

Meist

Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (KeMIT) on professionaalne ja keskkonnasõbralik IT partner, kes tagab kaasaegsed, kvaliteetsed ja kasutajasõbralikud IT töövahendid ja teenused Keskkonnaministeeriumi haldusala töötajatele ning e-teenused avalikkusele.

KEMIT alustas oma tegevust 01.01.2013.

 

Infoturbevaldkond

Infoturbevaldonna põhiülesandeks on tagada KEMITi IT-teenuste ja hallatava küberkeskkonna turvalisus.

 

Taristuvaldkond

Taristuvaldkonna põhiülesanneteks on majanduslikult optimaalselt tagada IT-teenuste osutamiseks vajalike taristu- ja sideteenuste toimimine, arendamine ja selleks vajalike keskkondade olemasolu ja kättesaadavus. Taristu- ja sideteenusteks loetakse: IT-teenuste osutamiseks vajalikud side- ja baastaristuteenused, kesksed teenused ning tehnilised ja platvormiteenused.

 

Teenindusvaldkond

Teenindusvaldkonna põhiülesanneteks on keskuse osutatavate teenustega seotud pöördumiste töötlemine, intsidentide lahendamine ja töökohateenuste osutamine ning teenustaseme kokkulepete haldamine.

 

Teenuste valdkond

Teenuste valdkonna põhiülesanneteks on tagada IT-teenuste kvaliteetne toimimine ja arendamine, rahulolu teenustega ja teenuste majanduslik optimaalsus.

 

Tehnoloogiavaldkond

Tehnoloogiavaldkonna põhiülesanneteks on tagada terviklik ja optimaalne tehnoloogiline arhitektuur teenustele, lahenduste tehnoloogiline aja- ja asjakohasus, tervikuna kogu teenuste portfelli majanduslik optimaalsus.

 

Õigus- ja administratiivvaldkond

Õigus- ja administratiivvaldkonna põhiülesanneteks on tagada KEMIT-i juhtimis-, finantsarvestus-, personalihaldus-, hanke-, haldus- ja muude administratiivprotsesside asjakohane toimimine ja õigusteenindus.