01001011 01100101 01001101 01001001 01010100 00100000 01101111 01101110 00100000 01001001 01010100 00100000 01101011 01101111 01101101 01110000 01100101 01110100 01100101 01101110 01110100 01110011 01101001 01101011 01100101 01110011 01101011 01110101 01110011 00101100 00100000 01101101 01101001 01110011 00100000 01101001 01101110 01100110 01101111 01110100 01100101 01101000 01101110 01101111 01101100 01101111 01101111 01100111 01101001 01100001 00100000 01100101 01100110 01100101 01101011 01110100 01101001 01101001 01110110 01110011 01100101 00100000 01101010 01100001 00100000 01110010 01100101 01110011 01110011 01110101 01110010 01110011 01101001 01110011 11100100 11100100 01110011 01110100 01101100 01101001 01101011 01110101 00100000 01110010 01100001 01101011 01100101 01101110 01100100 01100001 01101101 01101001 01110011 01100101 00100000 01100001 01100010 01101001 01101100 00100000 01110100 01100001 01100111 01100001 01100010 00100000 01101010 11100100 01110100 01101011 01110101 01110011 01110101 01110101 01110100 01101100 01101001 01101011 01110101 00100000 01101110 01101001 01101110 01100111 00100000 01110100 11110101 01101000 01110101 01110011 01100001 00100000 01101011 01100101 01110011 01101011 01101011 01101111 01101110 01101110 01100001 01101011 01100001 01110011 01110101 01110100 01110101 01110011 01100101 00100000 01101110 01101001 01101110 01100111 00100000 01101011 01100101 01110011 01101011 01101011 01101111 01101110 01101110 01100001 00100000 01101010 01100001 00100000 01100101 01101100 01110101 01110010 01101001 01101011 01101011 01110101 01110011 01100101 00100000 01101011 01100001 01101001 01110100 01110011 01100101 00101110 

Kaitstavate liikide ja elupaikade inventuurid ja andmehõive

Üldandmed

Programmi nimetus: "Kaitstavate liikide ja elupaikade inventuurid ja andmehõive"
Keskkonnaministri käskkirja kuupäev ja nr: 21.07.2015 nr 686 ja 06.04.2020 nr 158
Struktuuritoetuse riikliku registri (SFOS) nr: 2014 - 2020.8.01.15 - 0094 2014 ja 2014-2020.8.01.20-0305
Projekti abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäev: 31.12.2023
Ühtekuuluvusfondi (ÜF) toetus: 2 455 584,55 eurot
Riiklik kaasfinantseering: 182 575,11 eurot
Toetus Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) keskkonnaprogrammist: 250 763,34 eurot
Programmi elluviija: Keskkonnaamet (KeA)
Programmi partnerid: Keskkonnaministeerium (KeM), Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (KEMIT), Keskkonnaagentuur (KAUR)
Toetuse saaja esindaja (projektijuht): Nele Sõber
KIKi projektikoordinaator: Piret Sepp
Programmi piirkond: Üle-eestiline
Programmi elluviija kodulehekülg: www.keskkonnaamet.ee

 

Projekti eesmärk
Toetust antakse kaitstavate liikide ja elupaikade seisundi hindamiseks. Inventuuride, liikide levikumudelite väljatöötamise, andmebaasi korrastamise ning infosüsteemi arendamise tulemusena on paranenud informatsioon kaitstavate liikide ja elupaikade seisundi kohta. Täpsemad andmed liikide ja elupaikade seisundi kohta võimaldavad anda adekvaatsema hinnangu nende seisundi kohta üle-eestiliselt ning senise kaitse tulemuslikkuse kohta, samuti aitab see planeerida seisundi parandamiseks investeeringute tegemist ja on aluseks kaitsekorralduse parandamisel.

 

Projekti tegevuste lühikirjeldus
Programmi raames on kavandatud kaitstavate liikide ja elupaikade inventeerimine. Tegeletakse liigi elupaiga leviku mudelite väljatöötamisega ning liikide ja elupaikade andmete kaasajastamisega andmebaasis. Lisaks arendatakse infosüsteemi (Eesti Looduse Infosüsteemi), millega luuakse uusi võimalusi andmete esitamiseks ja töötlemiseks.

.