01001110 01100101 01110110 01100101 01110010 00100000 01100111 01101111 01101110 01101110 01100001 00100000 01100111 01101001 01110110 01100101 00100000 01111001 01101111 01110101 00100000 01110101 01110000 00001010 01001110 01100101 01110110 01100101 01110010 00100000 01100111 01101111 01101110 01101110 01100001 00100000 01101100 01100101 01110100 00100000 01111001 01101111 01110101 00100000 01100100 01101111 01110111 01101110 00001010 01001110 01100101 01110110 01100101 01110010 00100000 01100111 01101111 01101110 01101110 01100001 00100000 01110010 01110101 01101110 00100000 01100001 01110010 01101111 01110101 01101110 01100100 00100000 01100001 01101110 01100100 00100000 01100100 01100101 01110011 01100101 01110010 01110100 00100000 01111001 01101111 01110101 00001010 01001110 01100101 01110110 01100101 01110010 00100000 01100111 01101111 01101110 01101110 01100001 00100000 01101101 01100001 01101011 01100101 00100000 01111001 01101111 01110101 00100000 01100011 01110010 01111001 00001010 01001110 01100101 01110110 01100101 01110010 00100000 01100111 01101111 01101110 01101110 01100001 00100000 01110011 01100001 01111001 00100000 01100111 01101111 01101111 01100100 01100010 01111001 01100101 00001010 01001110 01100101 01110110 01100101 01110010 00100000 01100111 01101111 01101110 01101110 01100001 00100000 01110100 01100101 01101100 01101100 00100000 01100001 00100000 01101100 01101001 01100101 00100000 01100001 01101110 01100100 00100000 01101000 01110101 01110010 01110100 00100000 01111001 01101111 01110101

Jääkaardi koostamise infosüsteemi loomine

Projekti lühikirjeldus:

Projekti tegevused jagunevad kaheks tegevussuunaks, hõlmates lisaks vajaliku funktsionaalsusega tarkvara väljatöötamisele ka vastava metoodika loomist arendaja poolt: 

  • Satelliitpiltidelt erinevate jääproduktide (jää ulatus, jää paksus, siseveekogude jää, lume olemasolu, rüsijää esinemine) hindamise metoodika välja töötamine;
  • Satelliidiandmete kasutamise tarkvara arendamine, sh sünoptiku kaardirakenduse loomine ja avaliku kaardirakenduse loomine.

Projekti eesmärk:

Eesmärk on luua Riigi Ilmateenistusse operatiivsete satelliitandmete töötlemisel ning jäävaatluste integreerimisel põhinev GIS töölauarakendusel töötav jääkaardi produktsioonisüsteem, mis võimaldab talvisel navigatsiooni perioodil edastada avalikkusele ja partneritele detailset, usaldusväärset ja ajakohast jääinfot. 

Projekti tulemused:

Projekti tulemusena:

  • Jääkaardi koostamisel kasutatakse uusi satelliitandmete põhiseid jääprodukte, mis on loodud EstHub arvutuskeskkonnas, mille tulemusena kiireneb jääolude analüüsimine. Lisaks on loodud ühtne jäävaatlusandmete kogumise/arhiveerimise infosüsteem;
  • Uuendatud on GIS töölaua-rakendusel töötav jääkaardi koostamise tööriist. Uuendamise tulemusena integreeritakse operatiivsed vaatlusandmed ja satelliitinfo, mis võimaldab koostada kõrglahutuslikku, georefereeritud jääkaarti;
  • Projekti käigus luuakse kasutajasõbralik veebipõhine kaardirakendus: ilmub mugav jääkaardi suurendamise võimalus, geograafiliste koordinaatide kuvamine hiirega liikudes, jne. Uuel kaardirakendusel avalikustatakse uued jääinfoga seotud kaardikihid: merejääkaart, järvede jää, lumekaart. WMS teenusena jagatakse jääinfoga seotud uued kaardikihid, mida edaspidi saab integreerida kasutajate infosüsteemidesse.

Projekti toetas: EL regionaalarengu fond.
Toetuse summa: 496 192 €
Euroopa Regionaalarengu Fondi logo