01001011 01100101 01001101 01001001 01010100 00100000 01101111 01101110 00100000 01001001 01010100 00100000 01101011 01101111 01101101 01110000 01100101 01110100 01100101 01101110 01110100 01110011 01101001 01101011 01100101 01110011 01101011 01110101 01110011 00101100 00100000 01101101 01101001 01110011 00100000 01101001 01101110 01100110 01101111 01110100 01100101 01101000 01101110 01101111 01101100 01101111 01101111 01100111 01101001 01100001 00100000 01100101 01100110 01100101 01101011 01110100 01101001 01101001 01110110 01110011 01100101 00100000 01101010 01100001 00100000 01110010 01100101 01110011 01110011 01110101 01110010 01110011 01101001 01110011 11100100 11100100 01110011 01110100 01101100 01101001 01101011 01110101 00100000 01110010 01100001 01101011 01100101 01101110 01100100 01100001 01101101 01101001 01110011 01100101 00100000 01100001 01100010 01101001 01101100 00100000 01110100 01100001 01100111 01100001 01100010 00100000 01101010 11100100 01110100 01101011 01110101 01110011 01110101 01110101 01110100 01101100 01101001 01101011 01110101 00100000 01101110 01101001 01101110 01100111 00100000 01110100 11110101 01101000 01110101 01110011 01100001 00100000 01101011 01100101 01110011 01101011 01101011 01101111 01101110 01101110 01100001 01101011 01100001 01110011 01110101 01110100 01110101 01110011 01100101 00100000 01101110 01101001 01101110 01100111 00100000 01101011 01100101 01110011 01101011 01101011 01101111 01101110 01101110 01100001 00100000 01101010 01100001 00100000 01100101 01101100 01110101 01110010 01101001 01101011 01101011 01110101 01110011 01100101 00100000 01101011 01100001 01101001 01110100 01110011 01100101 00101110 

Hankeplaan 2019

I kvartal

 • Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri arendus
 • Radooni mõõtetulemuste andmebaasi arendus
 • Maainfosüsteemi väikesemahulised arendused
 • Oracle suppordi pikendus Kemit
 • Satelliitside teenuse hange
 • Pilvemajutus teenuse hange (Inspire, In-aDS)
 • Kalalaevade jälgimisteenuse hange (GPS)
 • Andmehoidla laiendamine (andmemahu soetamine)

I-II kvartal

 • Kiirgusseire IS-i hooldusleping (NMC SARA)

II kvartal

 • Jääkaardi koostamise infosüsteemi loomine
 • KEM haldusala SSL VPN uue lahenduse kasutuselevõtt
 • Oracle suppordi pikendus Maa-amet
 • Oracle andmebaaside hooldusleping
 • Printerite täishooldusteenus (Konica Minolta) (01.06.2019 - 31.12.2022)

III kvartal

 • Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri (FOKA) arendus
 • Videokonverentsi seadmete hankimine KEMIT, ruum1 ja KEMIT, Tartu koosolekuruum

III-IV kvartal

 • Teadus- ja harrastuskalapüügi andmekogu (TEHA) arendus
 • Keskkonnaportaali arendus
 • Riskihindamise tööriist ja ristkontroll arendus
 • Maainfosüsteemi tugileping
 • VMS vtrack tootjapoolse toe pikendamine
 • Esthub hooldusleping
 • MapInfo tarkvara hooldus (01.01.2020 - 31.12.2020)
 • ESRI tarkvara hooldus (01.01.2020 - 31.12.2020)
 • Socet Set tarkvara hooldus (01.01.2020 - 31.12.2020)